TP.HCM lên kế hoạch phát triển nhà ở 2016 – 2020

UBND TP.HCM vừa giao Sở Xây dựng thực hiện thủ tục chỉ định thầu, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng với các đơn vị tư vấn để nghiên cứu xây dựng Chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025.enter image description hereĐồng thời, xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2017, đảm bảo kịp thời gian trình HĐND TP.HCM xem xét thông qua trong kỳ họp giữa năm 2017.TP.HCM lên kế hoạch phát triển nhà ở 2016 – 2020 – ảnh 1Chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2016 – 2020 sẽ được thông qua trong tháng 7Các sở, ban, ngành liên quan và UBND 24 quận huyện cần phối hợp thực hiện thống kê, điều tra khảo sát, cung cấp thông tin liên quan đến thực trạng nhà ở và nhu cầu các loại hình nhà ở.Cụ thể, Chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2016 – 2020 sẽ có khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của TP.HCM, phân tích và đánh giá thực trạng nhà ở, dự báo nhu cầu nhà ở và các chỉ tiêu phát triển, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các bên… Tổng kinh phí xây dựng kế hoạch chương trình là hơn 2,3 tỉ đồng.Đề án sẽ đi sâu và nghiên cứu về vị trí, khu vực phát triển nhà ở, tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở trong từng năm và kế hoạch 5 năm. Làm rõ tỷ lệ nhà ở riêng lẻ, chung cư cần xây dựng và nhà ở xã hội cần xây dựng.Ngoài ra, Chương trình này còn xác định chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân tại khu vực đô thị, nông thôn và chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu. Quy định diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở trong 5 năm và hằng năm. Xác định nguồn vốn cho hát triển các loại nhà ở.Để xây dựng Chương trình, Sở Xây dựng sẽ làm việc với Ban quản lý dự án các khu đô thị: Thủ Thiêm, Nam Sài Gòn, Tây Bắc… và các quận huyện để lắng nghe góp ý.

SHARE